Agrupadores

Agrupadores automaticos adaptados a máquinas empaquetadoras.

Con opción de cambios de formato.